RYCHLÝ KONTAKT

Chcete se na něco zeptat?

E-mail: info@efrex.cz

Tel.: +420 608 534 148

Volejte kdykoli v pracovní dny od 9:00 - 17:00 hod.

VAŠE DOTAZY

Potřebujete s něčím poradit?

Chcete se na něco zeptat?

... tak nám neváhejte napsat!

POČÍTADLO PŘÍSTUPŮ:
TOPlist

Účetní a daňové služby

Účetnictví

Vedení účetnictví a daňové evidence provádíme podle podkladů zákazníka s maximální pečlivostí vždy v souladu s aktuálními zákonnými normami.
Při zpracování účetnictví je samozřejmostí zohledňovat zákazníkovy požadavky: přebírání (i předávání) účetních dokladů v sídle společnosti zákazníka, členění podle středisek, příp. zakázek, individuálně požadované výstupní setavy (formát i obsah)
zastupování zákazníka na úřadech, účetní a daňové poradenství
.

Vstupní doklady

Vedení účetnictví provádíme dle podkladů od zákazníka, které zákazník předá po uzavření smlouvy a následně v měsíčních periodách. Zároveň zákazník zaručí jejich včasnou aktualizaci.
Požadované vstupní účetní doklady od zákazníka: Přijaté a vydané daňové doklady, pokladní doklady, bankovní výpisy, knihy jízd a cestovní příkazy a pod.


Výstupní doklady

Výstupy z účetnictví zákazníkovi předáváme jednak v měsíčních periodách a jednak na konci účetního období (roční). Mimo to předáváváme výstupy nepravidelné - podle potřeby zákazníka či jeho zaměstnanců.
Uvedené výstupy bude mít zákazník nejpozději do 10 pracovních dní po poskytnutých měsíčních vstupních účetních dokladech. Účetní výstupy roční - daňová evidence: peněžní deník, pokladní kniha, kniha závazků a pohledávek, karty investičního majetku, účetní závěrka, daňové přiznání, silniční daň.


Účetní výstupy roční - účetnictví: hlavní kniha, účetní deník, pokladní kniha, kniha závazků a pohledávek,karty investičního majetku, výsledovka, výkaz zisku a ztrát,rozvaha, daňové přiznání, silniční daň.


Účetní výstupy nepravidelné: Statistické výkazy (pro statistický úřad), potvrzení pro úřady a banky ...

Zpracování mezd

Zpracování mezd provádíme podle podkladů zákazníka s maximální pečlivostí vždy v souladu s aktuálními zákonnými normami. Při zpracování mzdové agendy je samozřejmostí zohledňovat zákazníkovy požadavky: přihlašování i odhlašování zaměstnanců u příslušných úřadů
měsíční přehledy členěné podle středisek, příp. zakázek, individuálně požadované výstupní setavy (formát i obsah), zastupování na úřadech, účetní a mzdové poradenství.

Vstupní doklady

Vedení mzdové agendy provádíme dle podkladů od zákazníka, které zákazník předává jednak jednorázově, a jednak v měsíčních periodách.
Požadované vstupní účetní doklady od zákazníka jednorázové: dokumentace o dosavadních stycích s příslušnými úřady, bankovní spojení odkud a kam odvádět platby, zápočtové listy zaměstnanců
osobní údaje zaměstnanců, podmínky pracovních smluv a mzdové výměry zaměstnanců, zdravotní pojišťovny zaměstnanců

Tyto údaje poskytne zákazník bezprostředně po uzavření smlouvy o dílo, u nových zaměstnanců v den jejich nástupu. Zároveň zákazník zaručí jejich včasnou aktualizaci.
Požadované vstupní účetní doklady od zákazníka měsíční: odpracovaná doba jednotlivých zaměstnanců, neodpracovaná doba jednotlivých zaměstnanců (dovolená, nemoc, ap.), odměny a prémie jednotlivých zaměstnanců.

Tyto údaje poskytne zákazník každý měsíc, nejpozději do 5 pracovních dní před výplatním termínem.

Výstupní doklady

Výstupy z vedení mzdové agendy zákazníkovi, předáváme nejen v měsíčních periodách a na konci účetního období, ale samozřejmě i výstupy nepravidelné - podle potřeby zákazníka či jeho zaměstnanců, případně jako reakce na zahájení a ukončení pracovního poměru jednotlivých zaměstnanců.
Výstupy mzdové agendy měsíční: výplatní pásky, zálohové a dobírkové přehledy, evidence vyplacených nemocenských dávek (pro velké organizace),měsíční přehled (rekapitulace mzdových nákladů), měsíční hlášení pro OSSZ, příkazy k úhradě, výpočet povinného pojištění zaměstnanců

Uvedené výstupy bude mít zákazník nejpozději 5 pracovních dní po poskytnutých měsíčních vstupních účetních dokladech. Výstupy mzdové agendy roční: mzdové listy, vedení evidenčních listů pro OSSZ.


Účetní výstupy nepravidelné: přihlášky a odhlášky zaměstnanců OSSZ, přihlášky a odhlášky zaměstnanců ZP, vystavování zápočtových listů, vystavování potvrzení o příjmech pro sociální dávky, vystavování potvrzení o příjmech daňové účely a podobně

Zpracování daňových přiznání

Zpracování daňových přiznání provádíme automaticky těm zákazníkům, kterým průběžně vedeme účetnictví, nebo daňovou evidenci.
Nicméně jsou tací zákaznící, kteří nepotřebují průběžné vedení žádného účetnictví, ale přesto jsou povinni daňové přiznání podat, nebo naopak povinni nejsou, ale je to pro ně výhodné: Vedlejší pracovní poměr, pronájmy bytových a nebytových prostor, ochchodování s cennými papíry
a další.

Případným zájemcům ochotně nabízíme své služby při jednorázovém zpracování daňového přiznání, jak fyzických, tak právnických osob.

Vstupní a výstupní doklady jsou různé pro jednotlivé případy. Kontaktujte nás a my s Vámi projednáme bližší podrobnosti.